Dec 16, 2019   9:33 a.m. Albína
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Michal Franek, PhD.
Identification number: 49000
University e-mail: michal.franek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Publications     Curriculum vitae     Placements     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Flat house
Written by (author): Daniel Briš
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Michal Franek, PhD.
Opponent:Ing. Kamil Binek
Final thesis progress:Final thesis is incomplete


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Hlavným cieľom mojej bakalárskej práce bolo riešiť bytový dom ako projekt pre stavebné povolenie, čiže som riešil architektonickú časť, konštrukčnú, statickú ako aj tepelno-technické riešenie a posudzoval som budovu z hľadiska požiarnej bezpečnosti budov. Objekt ktorí riešim v bakalárskej práci, je nadväznosť na predchádzajúce ateliérové tvorby, na ktorých som postupne bytový dom navrhol, riešil technické zariadenia, okolie, širšie vzťahy... Pri jednotlivých výpočtoch, návrhoch a posudkoch som vychádzal z platných noriem EN a STN.
Key words:polyfunkcia, objekt, bytový dom

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited