8. 12. 2019  11:08 Marína
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Michal Franek, PhD.
Identifikačné číslo: 49000
Univerzitný e-mail: michal.franek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Publikácie     Životopis     Stáže     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Bytový dom
Autor: Bc. Alžbeta Danková
Pracovisko: Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Vedúci práce: Ing. Michal Franek, PhD.
Oponent:Ing. Lucia Maňková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bytový dom
Abstrakt:Témou mojej bakalárskej práce bolo riešenie objektu bytového domu s polyfunkciou a predsadenou garážou. Náplňou práce bola textová a grafická časť. Súčasťou textovej práce sú základné údaje opisujúce stavebný objekt, opis konštrukčného a materiálového riešenia. Obsahom grafickej časti je kompletná výkresová dokumentácia projektu pre realizáciu stavby. Výsledný projekt je vypracovaný na základe predchádzajúcich ateliérových tvorieb. Bytový dom s polyfunkciou je situovaný v meste Bratislava na Odborárskej ulici v časti Bratislava Nové mesto. Parcela patrí medzi zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti. Vzhľad bytového domu hmotovo a materiálovo nenarúša kontext okolitého prostredia. Hmota je jednoduchá, celistvá s priaznivým faktorom tvaru. Okolitú zástavbu tvoria najmä priemyselné budovy a budovy na bývanie. Objekt sa skladá z podzemného podlažia, ktorého súčasťou je aj predsadená garáž spoločná pre tri sekciové bytové domy a 6 nadzemných podlaží. Podzemné podlažie je venované skladom a kobkám určených pre obyvateľov bytového domu, garáž sa nachádza v predsadenej časti objektu. Na prízemí sa nachádzajú tri prevádzky polyfunkcie a kotolňa. Zvyšné podlažia sú typické a na každom sa nachádzajú tri bytové jednotky z toho dve trojizbové a jedna dvojizbová. Podzemné podlažie je pomocou rampy určenej pre ľudí a autá napojené na prístupovú komunikáciu.
Kľúčové slová:Bytový dom, polyfunkcia, predsadená garáž, Bratislava, bytová jednotka

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene