28. 1. 2020  14:14 Alfonz
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Michal Franek, PhD.
Identifikační číslo: 49000
Univerzitní e-mail: michal.franek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Publikace     Životopis     Stáže     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Bytový dom
Autor: Bc. Alžbeta Danková
Pracoviště: Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Vedoucí práce: Ing. Michal Franek, PhD.
Oponent:Ing. Lucia Maňková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Bytový dom
Abstrakt:Témou mojej bakalárskej práce bolo riešenie objektu bytového domu s polyfunkciou a predsadenou garážou. Náplňou práce bola textová a grafická časť. Súčasťou textovej práce sú základné údaje opisujúce stavebný objekt, opis konštrukčného a materiálového riešenia. Obsahom grafickej časti je kompletná výkresová dokumentácia projektu pre realizáciu stavby. Výsledný projekt je vypracovaný na základe predchádzajúcich ateliérových tvorieb. Bytový dom s polyfunkciou je situovaný v meste Bratislava na Odborárskej ulici v časti Bratislava Nové mesto. Parcela patrí medzi zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti. Vzhľad bytového domu hmotovo a materiálovo nenarúša kontext okolitého prostredia. Hmota je jednoduchá, celistvá s priaznivým faktorom tvaru. Okolitú zástavbu tvoria najmä priemyselné budovy a budovy na bývanie. Objekt sa skladá z podzemného podlažia, ktorého súčasťou je aj predsadená garáž spoločná pre tri sekciové bytové domy a 6 nadzemných podlaží. Podzemné podlažie je venované skladom a kobkám určených pre obyvateľov bytového domu, garáž sa nachádza v predsadenej časti objektu. Na prízemí sa nachádzajú tri prevádzky polyfunkcie a kotolňa. Zvyšné podlažia sú typické a na každom sa nachádzajú tri bytové jednotky z toho dve trojizbové a jedna dvojizbová. Podzemné podlažie je pomocou rampy určenej pre ľudí a autá napojené na prístupovú komunikáciu.
Klíčová slova:Bytový dom, polyfunkcia, predsadená garáž, Bratislava, bytová jednotka

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně