Apr 7, 2020   4:39 p.m. Zoltán
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Michal Franek, PhD.
Identification number: 49000
University e-mail: michal.franek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Publications     Curriculum vitae     Placements     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Apartment building
Written by (author): Bc. Alžbeta Danková
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Michal Franek, PhD.
Opponent:Ing. Lucia Maňková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Témou mojej bakalárskej práce bolo riešenie objektu bytového domu s polyfunkciou a predsadenou garážou. Náplňou práce bola textová a grafická časť. Súčasťou textovej práce sú základné údaje opisujúce stavebný objekt, opis konštrukčného a materiálového riešenia. Obsahom grafickej časti je kompletná výkresová dokumentácia projektu pre realizáciu stavby. Výsledný projekt je vypracovaný na základe predchádzajúcich ateliérových tvorieb. Bytový dom s polyfunkciou je situovaný v meste Bratislava na Odborárskej ulici v časti Bratislava Nové mesto. Parcela patrí medzi zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti. Vzhľad bytového domu hmotovo a materiálovo nenarúša kontext okolitého prostredia. Hmota je jednoduchá, celistvá s priaznivým faktorom tvaru. Okolitú zástavbu tvoria najmä priemyselné budovy a budovy na bývanie. Objekt sa skladá z podzemného podlažia, ktorého súčasťou je aj predsadená garáž spoločná pre tri sekciové bytové domy a 6 nadzemných podlaží. Podzemné podlažie je venované skladom a kobkám určených pre obyvateľov bytového domu, garáž sa nachádza v predsadenej časti objektu. Na prízemí sa nachádzajú tri prevádzky polyfunkcie a kotolňa. Zvyšné podlažia sú typické a na každom sa nachádzajú tri bytové jednotky z toho dve trojizbové a jedna dvojizbová. Podzemné podlažie je pomocou rampy určenej pre ľudí a autá napojené na prístupovú komunikáciu.
Key words:Bytový dom, polyfunkcia, predsadená garáž, Bratislava, bytová jednotka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited