23. 1. 2020  8:21 Miloš
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Michal Franek, PhD.
Identifikační číslo: 49000
Univerzitní e-mail: michal.franek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Publikace     Životopis     Stáže     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Bytový dom
Autor: Bc. Michal Kostelanský
Pracoviště: Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Vedoucí práce: Ing. Michal Franek, PhD.
Oponent:Ing. Peter Hartman, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Bytový dom
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce bol návrh bytového komplexu na rovinatom a nezastavanom pozemku určenom pre výstavbu bytových jednotiek nachádzajúceho sa v Bratislave časti Ružinov na Sputníkovej ulici. Celok pozostáva z dvo ch budov z toho riešená časť stavebného objektu osempodlažná budova s jedným podzemným a ôsmimi nadzemnými podlažiami. V podzemnom podlaží sú umiestnené garážové priestory. Prvé nadzemné podlažie je určené na umiestnenie kotolne, pivničných kobiek a polyfunkčných priestorov. Typické podlažie pre 2., 4., 6., a 8. podlažie zahŕňa tri štvorizbové bytové jednotky. Na 3., 5. a 7. podlaží je vytvorených šesť dvojizbových bytových jednotiek a jedna jednoizbová jednotka. Vstup do bytov je so spoločnej pavlače na každom podlaží prepojených vnútornými schodiskami s výťahovými šachtami a jedným vonkajším schodiskom priamo na pavlači. Nosnú konštrukciu tvoria dve monolitické železobetónové schodiskové jadrá s dvomi výťahovými šachtami na krajoch stavebného objektu doplnené kombinovaným skeletovým systémom. Stavba je založená na zosilnenej železobetónovej doske (bielej vani) z dôvodu rizika spodnej tlakovej vody. V suteréne nosnú funkciu preberajú železobetónové steny a stĺpy s prievlakmi pokračujúce aj v nadzemných podlažiach. Obvodové výplňové murivo je tvorené priečne dierovanými tehlami Porotherm 38T. Strecha je z časti riešená ako pochôdzna zelená strecha a nachádza sa tu priestor na vzduchotechnické jednotky ohraničený veternými lamelami.
Klíčová slova:bytového komplexu, polyfunkčných priestorov, bielej vani

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně