Feb 22, 2020   5:39 p.m. Etela
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Michal Franek, PhD.
Identification number: 49000
University e-mail: michal.franek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Publications     Curriculum vitae     Placements     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Apartment building
Written by (author): Bc. Michal Kostelanský
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Michal Franek, PhD.
Opponent:Ing. Peter Hartman, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Cieľom bakalárskej práce bol návrh bytového komplexu na rovinatom a nezastavanom pozemku určenom pre výstavbu bytových jednotiek nachádzajúceho sa v Bratislave časti Ružinov na Sputníkovej ulici. Celok pozostáva z dvo ch budov z toho riešená časť stavebného objektu osempodlažná budova s jedným podzemným a ôsmimi nadzemnými podlažiami. V podzemnom podlaží sú umiestnené garážové priestory. Prvé nadzemné podlažie je určené na umiestnenie kotolne, pivničných kobiek a polyfunkčných priestorov. Typické podlažie pre 2., 4., 6., a 8. podlažie zahŕňa tri štvorizbové bytové jednotky. Na 3., 5. a 7. podlaží je vytvorených šesť dvojizbových bytových jednotiek a jedna jednoizbová jednotka. Vstup do bytov je so spoločnej pavlače na každom podlaží prepojených vnútornými schodiskami s výťahovými šachtami a jedným vonkajším schodiskom priamo na pavlači. Nosnú konštrukciu tvoria dve monolitické železobetónové schodiskové jadrá s dvomi výťahovými šachtami na krajoch stavebného objektu doplnené kombinovaným skeletovým systémom. Stavba je založená na zosilnenej železobetónovej doske (bielej vani) z dôvodu rizika spodnej tlakovej vody. V suteréne nosnú funkciu preberajú železobetónové steny a stĺpy s prievlakmi pokračujúce aj v nadzemných podlažiach. Obvodové výplňové murivo je tvorené priečne dierovanými tehlami Porotherm 38T. Strecha je z časti riešená ako pochôdzna zelená strecha a nachádza sa tu priestor na vzduchotechnické jednotky ohraničený veternými lamelami.
Key words:bytového komplexu, polyfunkčných priestorov, bielej vani

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited