Nov 17, 2019   6:01 p.m. Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Michal Franek, PhD.
Identification number: 49000
University e-mail: michal.franek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Publications     Curriculum vitae     Placements     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Apartment building
Written by (author): Jaroslav Križák
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Michal Franek, PhD.
Opponent:Ing. Lucia Maňková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis is incomplete


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Bakalárska práca je zameraná na návrh projektu bytového domu na realizačný stupeň projektovej dokumentácie. Bytový dom situovaný v Novom Meste nad Váhom na ulici Športovej na parcele číslo 3626/142 s príslušnými komunikáciami a inžinierskymi sieťami, ktoré sú verejne dostupné. Stavba nijako neruší okolité územie, keďže je navrhnutá v novo vybudovanej bytovej výstavbe. V okolí sa nachádzajú stavby občianskej vybavenosti vo vzdialeností niekoľkých ulíc. Projekt rieši bytový dom s podzemnou garážou a piatimi nadzemnými podlažiami, z toho štyri sú určené na bývanie a jedno podlažie slúžia ako polyfunkčný priestor. Na podlažiach určených na bytové priestory sa nachádzajú štyri byty na poschodí a v polyfunkčnom priestore sa nachádzajú kopky pre obyvateľov a štyri priestory určená na prenájom. Priestory určené na prenájom boli uvažované na kancelárske priestory, preto fasáda v tejto časti je riešená ako transparentná. Podzemná garáž je pozdĺžne odvetraná pomocou podzemných svetlíkov a vstupnej garážovej brány. Premávka v podzemnej garáži je navrhnutá jednosmerná s celkovým počtom parkovacích miest 23. V garáži sa nachádza parkovacie mesto pre osobu s ťažkým zdravotným postihnutím. Celý objekt je navrhnutý ako železobetónový skelet s nosnými obvodovými stenami a vnútornými nosnými stĺpmi. Základy sú navrhnuté železobetónové pásy pod nosné steny a pod stĺpmi sa nachádzajú základové pätky. Opláštenie budovy je riešené prevetrávanou fasádou s metalického obkladu.
Key words:prevetrávaná fasáda, transparentná fasáda, päť podlažný, bytový dom

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited