20. 1. 2020  7:57 Dalibor
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Michal Franek, PhD.
Identifikační číslo: 49000
Univerzitní e-mail: michal.franek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Publikace     Životopis     Stáže     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Bytový dom
Autor: Jaroslav Križák
Pracoviště: Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Vedoucí práce: Ing. Michal Franek, PhD.
Oponent:Ing. Lucia Maňková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce je nekompletní


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Bytový dom
Abstrakt:Bakalárska práca je zameraná na návrh projektu bytového domu na realizačný stupeň projektovej dokumentácie. Bytový dom situovaný v Novom Meste nad Váhom na ulici Športovej na parcele číslo 3626/142 s príslušnými komunikáciami a inžinierskymi sieťami, ktoré sú verejne dostupné. Stavba nijako neruší okolité územie, keďže je navrhnutá v novo vybudovanej bytovej výstavbe. V okolí sa nachádzajú stavby občianskej vybavenosti vo vzdialeností niekoľkých ulíc. Projekt rieši bytový dom s podzemnou garážou a piatimi nadzemnými podlažiami, z toho štyri sú určené na bývanie a jedno podlažie slúžia ako polyfunkčný priestor. Na podlažiach určených na bytové priestory sa nachádzajú štyri byty na poschodí a v polyfunkčnom priestore sa nachádzajú kopky pre obyvateľov a štyri priestory určená na prenájom. Priestory určené na prenájom boli uvažované na kancelárske priestory, preto fasáda v tejto časti je riešená ako transparentná. Podzemná garáž je pozdĺžne odvetraná pomocou podzemných svetlíkov a vstupnej garážovej brány. Premávka v podzemnej garáži je navrhnutá jednosmerná s celkovým počtom parkovacích miest 23. V garáži sa nachádza parkovacie mesto pre osobu s ťažkým zdravotným postihnutím. Celý objekt je navrhnutý ako železobetónový skelet s nosnými obvodovými stenami a vnútornými nosnými stĺpmi. Základy sú navrhnuté železobetónové pásy pod nosné steny a pod stĺpmi sa nachádzajú základové pätky. Opláštenie budovy je riešené prevetrávanou fasádou s metalického obkladu.
Klíčová slova:prevetrávaná fasáda, transparentná fasáda, päť podlažný, bytový dom

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně