4. 4. 2020  1:20 Izidor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Michal Franek, PhD.
Identifikačné číslo: 49000
Univerzitný e-mail: michal.franek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Publikácie     Životopis     Stáže     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Bytový dom
Autor: Jaroslav Križák
Pracovisko: Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Vedúci práce: Ing. Michal Franek, PhD.
Oponent:Ing. Lucia Maňková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca je nekompletná


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bytový dom
Abstrakt:Bakalárska práca je zameraná na návrh projektu bytového domu na realizačný stupeň projektovej dokumentácie. Bytový dom situovaný v Novom Meste nad Váhom na ulici Športovej na parcele číslo 3626/142 s príslušnými komunikáciami a inžinierskymi sieťami, ktoré sú verejne dostupné. Stavba nijako neruší okolité územie, keďže je navrhnutá v novo vybudovanej bytovej výstavbe. V okolí sa nachádzajú stavby občianskej vybavenosti vo vzdialeností niekoľkých ulíc. Projekt rieši bytový dom s podzemnou garážou a piatimi nadzemnými podlažiami, z toho štyri sú určené na bývanie a jedno podlažie slúžia ako polyfunkčný priestor. Na podlažiach určených na bytové priestory sa nachádzajú štyri byty na poschodí a v polyfunkčnom priestore sa nachádzajú kopky pre obyvateľov a štyri priestory určená na prenájom. Priestory určené na prenájom boli uvažované na kancelárske priestory, preto fasáda v tejto časti je riešená ako transparentná. Podzemná garáž je pozdĺžne odvetraná pomocou podzemných svetlíkov a vstupnej garážovej brány. Premávka v podzemnej garáži je navrhnutá jednosmerná s celkovým počtom parkovacích miest 23. V garáži sa nachádza parkovacie mesto pre osobu s ťažkým zdravotným postihnutím. Celý objekt je navrhnutý ako železobetónový skelet s nosnými obvodovými stenami a vnútornými nosnými stĺpmi. Základy sú navrhnuté železobetónové pásy pod nosné steny a pod stĺpmi sa nachádzajú základové pätky. Opláštenie budovy je riešené prevetrávanou fasádou s metalického obkladu.
Kľúčové slová:prevetrávaná fasáda, transparentná fasáda, päť podlažný, bytový dom

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene