29. 1. 2020  17:55 Gašpar
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Michal Franek, PhD.
Identifikačné číslo: 49000
Univerzitný e-mail: michal.franek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Publikácie     Životopis     Stáže     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Bytový dom
Autor: Lukáš Vivodík
Pracovisko: Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Vedúci práce: Ing. Michal Franek, PhD.
Oponent:Ing. Peter Hanuliak, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca je nekompletná


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bytový dom
Abstrakt:Zámerom zadanej bakalárskej práce bolo vyriešiť a vypracovať stavbu bytového domu na realizačný projekt. Navrhovaná stavba – bytový dom sa nachádza v Hlohovci – odľahlej mestskej časti. Zvolená lokalita je z hľadiska dopravy centrom mestských a medzimestských liniek. Navrhnutá stavba – bytový dom tvorí jedno podzemné podlažie a päť nadzemných podlaží. Navrhovanom bytovom dome bude zhotovených 40 samostatných bytových jednotiek. Bytové jednotky zodpovedajú štandardným požadovaným priestorom. Stavba – bytový dom vytvára z hľadiska parkovania samostatný fungujúci celok. Zadanie práce pozostáva z podrobnej textovej časti, ktorá opisuje celkovú výstavbu bytového domu. Na spresnenie je priložená doplnková časť v podobe príloh. Podrobná časť je vytvorená na základe výkresovej časti, ktorá je zhotovená podľa platných noriem STN.
Kľúčové slová:bytový dom, realizačný projekt, novostavba

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene