Feb 22, 2020   5:57 p.m. Etela
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Michal Franek, PhD.
Identification number: 49000
University e-mail: michal.franek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Publications     Curriculum vitae     Placements     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Apartment building
Written by (author): Lukáš Vivodík
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Michal Franek, PhD.
Opponent:Ing. Peter Hanuliak, PhD.
Final thesis progress:Final thesis is incomplete


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Zámerom zadanej bakalárskej práce bolo vyriešiť a vypracovať stavbu bytového domu na realizačný projekt. Navrhovaná stavba – bytový dom sa nachádza v Hlohovci – odľahlej mestskej časti. Zvolená lokalita je z hľadiska dopravy centrom mestských a medzimestských liniek. Navrhnutá stavba – bytový dom tvorí jedno podzemné podlažie a päť nadzemných podlaží. Navrhovanom bytovom dome bude zhotovených 40 samostatných bytových jednotiek. Bytové jednotky zodpovedajú štandardným požadovaným priestorom. Stavba – bytový dom vytvára z hľadiska parkovania samostatný fungujúci celok. Zadanie práce pozostáva z podrobnej textovej časti, ktorá opisuje celkovú výstavbu bytového domu. Na spresnenie je priložená doplnková časť v podobe príloh. Podrobná časť je vytvorená na základe výkresovej časti, ktorá je zhotovená podľa platných noriem STN.
Key words:bytový dom, realizačný projekt, novostavba

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited