Nov 13, 2019   10:59 p.m. Stanislav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Michal Franek, PhD.
Identification number: 49000
University e-mail: michal.franek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Publications     Curriculum vitae     Placements     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Apartment building
Written by (author): Veronika Bieľaková
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Michal Franek, PhD.
Opponent:Ing. Peter Hanuliak, PhD.
Final thesis progress:Final thesis is incomplete


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Objekt je navrhovaný ako bytový dom s polyfunkciou. Je situovaný v Námestove v svahovitom teréne na parcele číslo 1106/23. Je prístupný z ulice Janka Krá􀄐a, kde sú dostupne inžinierske siete (voda, kanalizácia, plyn a elektrina). Z pôdorysného h􀄐adiska je objekt symetrický v tvare L, kde zo severnej časti je hlavný vstup. Vstupy do polyfunkčnej časti sú riešené samostatne zo západnej strany a východnej strany. Bytový dom má 5.NP a je z časti podpivničený. V mieste podpivničenia sú naprojektované hromadné podzemné garáže z obojsmerných pohybom vozidiel pre 33 státí. Garáže sú prístupne zo samostatného vstupu z južnej strany. V 1.PP sa okrem garáži nachádza aj technická miestnos􀄢. Z 1.PP sa cez dvojramenné schodisko alebo vý􀄢ah dostaneme do ostatných nadzemných poschodí. 1.NP je projektované ako polyfunkčné, kde jednu čas􀄢 tvoria polyfunkcie každá zo samostatným vstupom, a druhú čas􀄢 tvorí kočikáre􀄖 a kobky. Druhá čas􀄢 slúži obyvate􀄐om bytového domu do ktorého sa dostanú z hlavného vstupu. Zo zádveria vchádzame do priestoru schodiska a vý􀄢ahu kde sa dostaneme na 2.NP kde sú bytové jednotky. Zo schodiska je dostupných všetkých šes􀄢 bytov. Kde sú 4 trojizbové byt y a dva dvojizbové byty. Byty sú riešené chodbou kde je vždy hlavný prístup do obývacej izby ktorá je vždy spojená s kuchy􀄖ou, je tam vždy samostatné WC a kúpe􀄐􀄖a. V trojizbových bytoch sú vždy dve spálne a v dvojizbových bytoch jedna spál􀄖a. Vo všedných miestnostiach sú francúzske okná okrem časti ktorá je orientovaná na severnú a východnú stranu. Nie sú tam balkóny, francúzske okno vždy končí skleneným zábradlím z nerezovou konštrukciou. Vstupné dvere do bytov sú riešené ako bezpečnostné a protipožiarne, dvere z chodby sú riešené ako exteriérové s tepelnoizolačnou ochranou. Bytový dom je založený čiastočne na ŽB základových pásoch a pätkách. V časti kde pokračuje bytový dom sú základové pásy a v časti kde je len podzemná čas􀄢 sú základové pätky prepojené základovými pásmi. V suteréne sú ŽB st􀄎py a po obvode sú ŽB steny. V 1.NP je stenový systém tiež zo železobetónu . V 2.NP je čas􀄢 ktorá je odstúpená železobetónová a 􀄇alšia čas􀄢 je z keramických tvaroviek. 􀄆alšie poschodia sú už len z keramických tvaroviek. Nosný systém je kombinovaný stenový. Obvodové steny sú z h􀄐adiska tepelnej izolácie zateplené izolantom a to konkrétne zatep􀄐ovacím systémov z nehor􀄐avého izolantu z granulovaného penového polystyrénu a cementu s povrchovou úpravou z minerálnej omietky. Hrúbka izolantu je navrhnutá a posúdená v závislosti od požiadaviek normy STN 73 0540/2016 . Z vnútornej strany je navrhovaná vápennocemetová omietka. Stropy sú navrhované ako obojsmerné železobetónové dosky. Schodisko je tiež zo železobetónu dva krát zalomené. Strecha je riešená ako jednopláš􀄢ová plochá s klasickým poradím vrstiev. Komín je navrhovaný dvojprieduchový z keramických tvaroviek, na ktorý sa napoja všetky plynové vykurovacie telesá. Okenné konštrukcie sú zo zliatin hliníky, dverové konštrukcie sú oce􀄐ové, zo zliatin hliníka a z dreva, pod􀄐a požiadaviek. Podrobný výpis sa nachádza vo výpise prvkov. Podlahy v miestnostiach závisia od typu miestnosti a sú uvedené vo výkresovej časti a v prílohe posúdené z h􀄐adiska tepelného odporu.
Key words:dom , Strecha, Komín

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited