29. 1. 2020  19:44 Gašpar
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Michal Franek, PhD.
Identifikační číslo: 49000
Univerzitní e-mail: michal.franek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Publikace     Životopis     Stáže     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Bytový dom
Autor: Veronika Bieľaková
Pracoviště: Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Vedoucí práce: Ing. Michal Franek, PhD.
Oponent:Ing. Peter Hanuliak, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce je nekompletní


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Bytový dom
Abstrakt:Objekt je navrhovaný ako bytový dom s polyfunkciou. Je situovaný v Námestove v svahovitom teréne na parcele číslo 1106/23. Je prístupný z ulice Janka Krá􀄐a, kde sú dostupne inžinierske siete (voda, kanalizácia, plyn a elektrina). Z pôdorysného h􀄐adiska je objekt symetrický v tvare L, kde zo severnej časti je hlavný vstup. Vstupy do polyfunkčnej časti sú riešené samostatne zo západnej strany a východnej strany. Bytový dom má 5.NP a je z časti podpivničený. V mieste podpivničenia sú naprojektované hromadné podzemné garáže z obojsmerných pohybom vozidiel pre 33 státí. Garáže sú prístupne zo samostatného vstupu z južnej strany. V 1.PP sa okrem garáži nachádza aj technická miestnos􀄢. Z 1.PP sa cez dvojramenné schodisko alebo vý􀄢ah dostaneme do ostatných nadzemných poschodí. 1.NP je projektované ako polyfunkčné, kde jednu čas􀄢 tvoria polyfunkcie každá zo samostatným vstupom, a druhú čas􀄢 tvorí kočikáre􀄖 a kobky. Druhá čas􀄢 slúži obyvate􀄐om bytového domu do ktorého sa dostanú z hlavného vstupu. Zo zádveria vchádzame do priestoru schodiska a vý􀄢ahu kde sa dostaneme na 2.NP kde sú bytové jednotky. Zo schodiska je dostupných všetkých šes􀄢 bytov. Kde sú 4 trojizbové byt y a dva dvojizbové byty. Byty sú riešené chodbou kde je vždy hlavný prístup do obývacej izby ktorá je vždy spojená s kuchy􀄖ou, je tam vždy samostatné WC a kúpe􀄐􀄖a. V trojizbových bytoch sú vždy dve spálne a v dvojizbových bytoch jedna spál􀄖a. Vo všedných miestnostiach sú francúzske okná okrem časti ktorá je orientovaná na severnú a východnú stranu. Nie sú tam balkóny, francúzske okno vždy končí skleneným zábradlím z nerezovou konštrukciou. Vstupné dvere do bytov sú riešené ako bezpečnostné a protipožiarne, dvere z chodby sú riešené ako exteriérové s tepelnoizolačnou ochranou. Bytový dom je založený čiastočne na ŽB základových pásoch a pätkách. V časti kde pokračuje bytový dom sú základové pásy a v časti kde je len podzemná čas􀄢 sú základové pätky prepojené základovými pásmi. V suteréne sú ŽB st􀄎py a po obvode sú ŽB steny. V 1.NP je stenový systém tiež zo železobetónu . V 2.NP je čas􀄢 ktorá je odstúpená železobetónová a 􀄇alšia čas􀄢 je z keramických tvaroviek. 􀄆alšie poschodia sú už len z keramických tvaroviek. Nosný systém je kombinovaný stenový. Obvodové steny sú z h􀄐adiska tepelnej izolácie zateplené izolantom a to konkrétne zatep􀄐ovacím systémov z nehor􀄐avého izolantu z granulovaného penového polystyrénu a cementu s povrchovou úpravou z minerálnej omietky. Hrúbka izolantu je navrhnutá a posúdená v závislosti od požiadaviek normy STN 73 0540/2016 . Z vnútornej strany je navrhovaná vápennocemetová omietka. Stropy sú navrhované ako obojsmerné železobetónové dosky. Schodisko je tiež zo železobetónu dva krát zalomené. Strecha je riešená ako jednopláš􀄢ová plochá s klasickým poradím vrstiev. Komín je navrhovaný dvojprieduchový z keramických tvaroviek, na ktorý sa napoja všetky plynové vykurovacie telesá. Okenné konštrukcie sú zo zliatin hliníky, dverové konštrukcie sú oce􀄐ové, zo zliatin hliníka a z dreva, pod􀄐a požiadaviek. Podrobný výpis sa nachádza vo výpise prvkov. Podlahy v miestnostiach závisia od typu miestnosti a sú uvedené vo výkresovej časti a v prílohe posúdené z h􀄐adiska tepelného odporu.
Klíčová slova:dom , Strecha, Komín

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně