Feb 22, 2020   5:20 p.m. Etela
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Michal Franek, PhD.
Identification number: 49000
University e-mail: michal.franek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Publications     Curriculum vitae     Placements     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Apartment building
Written by (author): Bc. Martin Ferianc
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Michal Franek, PhD.
Opponent:Ing. Lucia Maňková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Náplňou mojej bakalárskej práce bolo vypracovať realizačný projekt a celkovú projektovú dokumentáciu k téme „Bytový dom“. Stavba sa nachádza v lokalite Trebišov na ulici Ladislava Sáru, kde sa nachádzajú taktiež všetky inžinierske siete. Stavba ja podpivničená v celej časti objektu s rozšírením na dvoch stranách. Konštrukciu bytového domu tvorí železobetónový skelet spolu s výplňovým murivom a železobetónové stropné dosky. Bytový dom pozostáva z 1 podzemného podlažia a 4 nadzemných podlaží. Na 1 podzemnom podlaží sa nachádzajú parkovacie miesta a technické zázemie budovy. Na 1 nadzemnom podlaží sa nachádzajú polyfunkčné priestory určené na prenájom a taktiež kobky určené pre vlastníkov bytov. Na 2 až 4 nadzemnom podlaží sa nachádza spolu 12 trojizbových bytov. Práca sa zaoberá celou štúdiou realizácie v súlade s platnými normami.
Key words:Železobetónový skelet, Rozšírená garáž, Celková projektová dokumentácia, Bytový dom

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited