Jan 22, 2020   1:26 p.m. Zora
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Michal Franek, PhD.
Identification number: 49000
University e-mail: michal.franek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Publications     Curriculum vitae     Placements     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Apartment building
Written by (author): Bc. Ján Hrdko
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Michal Franek, PhD.
Opponent:Ing. Lucia Maňková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Predmetom mojej záverečnej práce s bakalárskeho štúdia je projekt novostavby bytového domu v realizačnom stupni. Bytový dom je situovaný v prímestskej časti Liptovského Mikuláša - Palúdzka, k.ú. Palúdzka, p.č. 2099/53. Objekt pozostáva z piatich nadzemných podlaží a jedného podzemného podlažia. Priestory podzemného podlažia sú navrhované na parkovanie osobných automobilov do 3,5t. Prvé nadzemné podlažie je typologicky rozdelené na dve časti. Prvú časť tvoria priestory bytového domu - chodba, pivnice, kotolňa a schodisko. Vstup do tejto časti je zo severo-východnej strany pozemku. Druhá časť prvého nadzemného podlažia je určená na prenájom priestorov. Nachádzajú sa tu 3 samostatné prevádzky zo zameraním na administratívu a maloobchod. Každá s týchto prevádzok má samostatné hygienické priestory. Druhé až piate nadzemné podlažie je určené na bývanie. Na jednom podlaží sa nachádzajú 2 a 3-izbové bytové jednotky.
Key words:bytový dom, transparentná fasáda, päť podlažný, monolitická konštrukcia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited