Nov 21, 2019   6:25 a.m. Elvíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Michal Franek, PhD.
Identification number: 49000
University e-mail: michal.franek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Publications     Curriculum vitae     Placements     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Residental house
Written by (author): Ing. Peter Hobot
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Michal Franek, PhD.
Opponent:Ing. arch. Ing. Marek Kľučár
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Hobot Peter: Projekt na realizáciu stavby, bytový dom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Katedra konštrukcií pozemných stavieb Bakalárska práca, 2016 Zadaním bakalárskej práce bolo vypracovanie projektu bytového domu na realizáciu stavby. Projekt popisuje urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby. Z urbanistického hľadiska umiestnenie stavby na pozemku, dostupnosť z jednotlivých ulíc k pozemku. Z architektonického hľadiska vzťah bytového domu ku svetovým stranám a dispozičné riešenie stavby. Na vstupnom a na 2 typických podlažiach sú navrhnuté 2 trojizbové a 1 dvojizbový byt. Na ustupujúcom podlaží 2 dvojizbové byty s veľkou terasou. Byty na vstupnom podlaží majú taktiež terasu na pochôdznej streche. Dispozičné riešenie bytových jednotiek bolo navrhnuté s ohľadom na orientáciu ku svetovým stranám, na vonkajšie vplyvy, na účelné a funkčné využitie jednotlivých priestorov, aby obytné priestory boli celý deň preslnené. V podzemnom podlaží je navrhnutá garáž, s 34 parkovacími státiami a technické vybavenie budovy. V projekte je rozpísaný návrh všetkých nosných aj nenosných konštrukcii, ich povrchová úprava, návrh tepelnej izolácie a návrh hydroizolácie tak, aby spĺňali všetky požiadavky na tepelno-technické vlastnosti požadované platnými normami. Nosné konštrukcie boli navrhované predbežnými výpočtami, a tak, aby spĺňali statickú a užívateľskú bezpečnosť. Konštrukcia bola posúdená na protipožiarnu odolnosť. Objekt bytového domu bol posúdený z hľadiska potreby tepla na vykurovanie, na energetické kritérium.
Key words:budova na bývanie, projekt na realizáciu stavby, výkresová dokumentácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited