28. 1. 2020  6:14 Alfonz
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Michal Franek, PhD.
Identifikační číslo: 49000
Univerzitní e-mail: michal.franek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Publikace     Životopis     Stáže     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Bytový dom
Autor: Ing. Peter Hobot
Pracoviště: Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Vedoucí práce: Ing. Michal Franek, PhD.
Oponent:Ing. arch. Ing. Marek Kľučár
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Bytový dom
Abstrakt:Hobot Peter: Projekt na realizáciu stavby, bytový dom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Katedra konštrukcií pozemných stavieb Bakalárska práca, 2016 Zadaním bakalárskej práce bolo vypracovanie projektu bytového domu na realizáciu stavby. Projekt popisuje urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby. Z urbanistického hľadiska umiestnenie stavby na pozemku, dostupnosť z jednotlivých ulíc k pozemku. Z architektonického hľadiska vzťah bytového domu ku svetovým stranám a dispozičné riešenie stavby. Na vstupnom a na 2 typických podlažiach sú navrhnuté 2 trojizbové a 1 dvojizbový byt. Na ustupujúcom podlaží 2 dvojizbové byty s veľkou terasou. Byty na vstupnom podlaží majú taktiež terasu na pochôdznej streche. Dispozičné riešenie bytových jednotiek bolo navrhnuté s ohľadom na orientáciu ku svetovým stranám, na vonkajšie vplyvy, na účelné a funkčné využitie jednotlivých priestorov, aby obytné priestory boli celý deň preslnené. V podzemnom podlaží je navrhnutá garáž, s 34 parkovacími státiami a technické vybavenie budovy. V projekte je rozpísaný návrh všetkých nosných aj nenosných konštrukcii, ich povrchová úprava, návrh tepelnej izolácie a návrh hydroizolácie tak, aby spĺňali všetky požiadavky na tepelno-technické vlastnosti požadované platnými normami. Nosné konštrukcie boli navrhované predbežnými výpočtami, a tak, aby spĺňali statickú a užívateľskú bezpečnosť. Konštrukcia bola posúdená na protipožiarnu odolnosť. Objekt bytového domu bol posúdený z hľadiska potreby tepla na vykurovanie, na energetické kritérium.
Klíčová slova:budova na bývanie, projekt na realizáciu stavby, výkresová dokumentácia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně