Nov 20, 2019   5:34 p.m. Félix
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Michal Franek, PhD.
Identification number: 49000
University e-mail: michal.franek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Publications     Curriculum vitae     Placements     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Residential building
Written by (author): Ing. Daniel Kalmár
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Michal Franek, PhD.
Opponent:Ing. arch. Pavol Vadkerti
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Predmetom práce bolo vypracovanie projektu bytovéh domu s podzemnou garážou. Projekt je vypracovaný na úrovni dokumentácie pre realizáciu stavby. V textovej časti je obsiahnutá sprievodná správa a technická správa, ďalej niekoľko kapitol venovaných pre statické riešenie budovy, pre technické zariadenia budovy a pre požiarnu bezpečnosť budovy. V prílohovej časti sa nachádzajú výpis prvkov pre typické podlažie, tepelnotechnické posúdenia a preukázanie minimálnej intenzity výmeny vzduchu a energetického kritéria a výkresová dokumentácia. Výkresová časť dokumentácie zahŕňa situačný výkres, konštrukčné výkresy a výkres tvaru typického podlažia, ďalej podrobne obsahuje stavebno-technické riešenia, použité stavebné materiály a ich stavebno-fyzikálne charakteristiky, detaily stykov jednotlivých stavebných konštrukcií v rámci vybraného okruhu tematiky.
Key words:bytový dom, stavebná konštrukcia, tepelnotechnické požiadavky, podzemná garáž, vegetačná strecha

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited