May 28, 2020   5:04 p.m. Viliam
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.
Identification number: 4909
 
Vice-dean - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology

Contacts
     
Lesson     
     
     
Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.State
Final thesis
Details
1.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Beňo
Prediktívne riadenie s uvažovaním obmedzení vstupných a výstupných veličín
May 2010
Displaying the final thesis
2.Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Gabriela Beňová
kybernetika
August 2014Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Vladislav Gašparových
Prediktívne dvojpolohové riadenie
May 2015
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Vladislav Gašparových
Prediktívne riadenie nelineárnych systémov
May 2017
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Rudolf Goga
Nadstavba nad meteorologickým modelom METRo a jej aplikácia na monitorovacej stanici pre údržbu vozoviek
May 2013
Displaying the final thesis
6.
Final thesis is incomplete
DisTWritten by (author): Ing. Juraj Hnát
Prediktívne prístupy v sieťových riadiacich systémoch
September 2012
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Hrušovský
Prediktívne PID riadenie
May 2015Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Hrušovský
Riadenie tepelného systému
May 2013
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miloš Chmelko
Modifikácie GPC riadenia
December 2007
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Michal Ivaniš
Modelovanie a riadenie tepelných procesov
May 2008
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Ivaniš
Prediktívne riadenie laboratórneho tepelného procesu
May 2010
Displaying the final thesis
12.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Martin Ivan
Modeling and Control of Pumped Hydroelectric Storage
May 2021
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Janík
Prediktívne riadenie nelineárnych systémov
May 2007
Displaying the final thesis
14.
Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ľudovít Kadlečík
Riadenie servosystému
May 2015Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Blažej Kleštinec
Prediktívne riadenie
May 2014Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Koleň
Riadenie tepelného systému
May 2012
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Viktor Kravianský
Riadenie hydraulického systému
May 2011
Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Maroš Kvaska
Riadenie hydraulického systému
May 2012
Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Tomáš Ludwig, PhD.
Biokybernetické modely diabetu 1. typu
August 2015
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Róbert Matúš
Prediktívne riadenie laboratórneho tepelného procesu
May 2009
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Róbert Matúš
Prediktívny PID regulátor
May 2007Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Mihál
Modely spojitých systémov vo virtuálnej realite
May 2010
Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Tomáš Morvay
Prediktívne riadenie s uvažovaním obmedzení vstupných a výstupných veličín
May 2012
Displaying the final thesis
24.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Tomáš Murgaš
Sieťový riadiaci systém pre riadenie v reálnom čase.
May 2018
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Nagy
Predictive PID control
May 2019
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Paulišin
Senior Monitoring
May 2018
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Tomáš Poláček
Predictive Control
May 2018
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matej Ratkoš
Multimodelové DMC riadenie
May 2008
Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Selický
Riadenie servosystému
May 2012
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Silanič
Riadenie tepelného systému
May 2011Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Slačka, PhD.
Riadenie nelineárnych systémov
May 2012
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Smolnický
Riadenie virutuálneho systému v PLC
May 2015
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Viktor Sudický
Prediktívne riadenie nelineárnych systémov
May 2014
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Škultéty, PhD.
Prediktívne riadenie s uvažovaním obmedzení vstupných a výstupných veličín
May 2010
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Jozef Škultéty, PhD.
Riadenie systémov s využitím Laguerreových sietí
August 2013
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lenka Tomíková
Modelovanie a riadenie laboratórneho modelu servosystému
May 2016
Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Martin Žiak
Sieťové riadenie priemyselných riadiacich systémov
May 2015
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress