Jun 1, 2020   7:07 p.m. Žaneta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Milan Žalman, PhD.
Identification number: 4928
University e-mail: milan.zalman [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts
     
Projects
     
Publications     Bodies
     
Supervised theses     Conferences
     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Final thesis
UntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Bachratý, PhD.
Návrh a realizácia riadiaceho systému planárneho krokového motora so snímačom polohy.
May 2008
Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Lukáš Blažeňák
Návrh adaptívneho polohového servosystému
May 2015
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Boháček
Inteligentný rýchlostný servopohon s AM
May 2008Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Matúš Božidar
Návrh a realizácia riadenia pohybového systému „žongléra loptičiek
May 2010Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matúš Božidar
Systém riadenia žonglovania loptičiek s jedným stupňom voľnosti
May 2012
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Jozef Brozman
Rýchlostný servopohon vretena s AM
May 2007
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Brozman
Virtuálny model striedavého rýchlostného servopohonu s  meničom ACS 800
May 2009Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Norbert Dorkovič
Intelientný rýchlostný servopohon s asynchrónnym motorom
May 2007
Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Norbert Dorkovič
Návrh a realizácia Master-slave riadenia
December 2008
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Príspevok k metódam a algoritmom riadenia jednosmerných servopohonov
August 2014
Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Daniel Filipovič
Master slave polohový servopohon s lineárnym motorom s PM
May 2013
Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Rudolf Goga
Regulácia navíjačky pomocou tanečníka
May 2011Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Gregorovič
Master slave riadenie letmej deliacej píly
December 2008Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Gregorovič
Syntéza dervopohonu letmej deliacej píly
May 2007
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Martin Jarčuška, PhD.
Návrh systému polohovania radiálneho magnetického ložiska
August 2015Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jozef Juhaniak
Rýchlostný servopohon vretena s JM
May 2007
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Juhaniak
Virtuálny model jednosmerného rýchlostného servopohonu s  meničom DCS 600
May 2009Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Kanský
Návrh systému riadenia radiálneho magnetického ložiska
May 2012Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslav Kavuľa
Návrh a realizácia fyzikálneho modelu portálového žeriava
May 2008
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matúš Kolarovič
Návrh a realizácia riadenia pohybového systému "žonglér loptičiek"
May 2011
Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Bc. Rudolf Kotrčka
Číslicový polohový servopohon dopravníka
May 2009
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Bc. Rudolf Kotrčka
Inteligentný polohový servopohon s AM
May 2007
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matúš Kováčik
Návrh riadiaceho systému robota s paralelnou kinematickou štruktúrou
May 2010Displaying the final thesis
24.Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Peter Kurčík
Moderné metódy diagnostiky asynchrónnych motorov
September 2012
Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Samuel Lukačovič
Virtuálny model striedavého polohového servopohonu s meničom Sinamics
May 2013
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marek Mikuláš
Polohový systém radiálneho magnetického ložiska
May 2009
Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Mikuláš
Polohový sýstém radiálneho magnetického ložiska
May 2011
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marian Mináč
Polohový servopohon píly pre letmé rezanie
May 2007
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marian Mináč
Polohový servopohon s motorom BDCM
May 2009
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tatiana Mudráková, PhD.
Inteligentný polohový servopohon s LM PM
May 2007
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tatiana Mudráková, PhD.
Master-slave polohový servopohon s LM PM bez železa
May 2009
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.DisT
Written by (author): Ing. Tatiana Mudráková, PhD.
Moderné prístupy číslicového riadenia polohových servopohonov s LMPM
November 2012
Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ján Nemčok
Virtuálny model striedavého polohového servopohonu s meničom Sinamics
May 2010
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Páločný
Master slave rýchlostný servopohon s AM
May 2013
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Peter Sámel
Navigačná hlava priemyselného robota
May 2007
Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Sámel
Programové vybavenie pre robotizované pracovisko s kamerovým systémom
May 2009Displaying the final thesis
37.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Bc. Michal Samko
Automobilový Integrovaný štartér/generátor s asynchrónnym generátorom
May 2015Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Michal Samko
Automobilový Integrovaný štartér/generátor s asynchrónnym generátorom
May 2016Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Sarňák
Návrh riadenia aktívneho radiálneho magnetického ložiska
May 2013
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Sarňák
Polohový servopohon s LM PM
May 2011
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Tomáš Skalský
Riadiaci systém modelu pružného dopravníka
December 2007Displaying the final thesis
42.
Final thesis is incomplete
DisTWritten by (author): Ing. Miroslav Suchánek
Pokročilé metódy riadenia synchrónnych motorov s PM
June 2012
Displaying the final thesis
43.Final thesis is incompleteDisT
Written by (author): Ing. Miroslav Suchánek
Pokročilé metódy riadenia synchrónnych motorov s PM
May 2018
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Igor Škrlec, PhD.
Nelineárne riadenie striedavých pohonov v energolúčových rezacích CNC strojoch
August 2015Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslav Šveda
Polohový systém s invertovaným kyvadlom s dvomi stupňami voľnosti
May 2008
Displaying the final thesis
46.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Stanislav Triaška
Číslicové riadenie pohybových systémov - žonglovacie manipulátory
June 2012
Displaying the final thesis
47.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Stanislav Triaška
Číslicové riadenie pohybových systémov - žonglovacie manipulátory
May 2019
Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Stanislav Triaška
Virtuálne laboratórium servosystémov
May 2009Displaying the final thesis
49.Final thesis is incompleteDisT
Written by (author): Ing. Pavol Varga
Master – Slave control of CNC machines for spatial cutting of materials assuming vibrations
August 2019
Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Imrich Vargha
Inteligentný polohový servopohon s SMPM
May 2007
Displaying the final thesis
51.
Final thesis is incomplete
DisTWritten by (author): Ing. Imrich Vargha
Návrh a realizácia riadenia pohybového systému portálu rezacieho stola
August 2014
Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Imrich Vargha
Návrh a realizácia riadenia pohybového systému portálu rezacieho stroja
May 2009
Displaying the final thesis
53.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Imrich Vargha
Návrh pokročilých metód riadenia CNC strojov na priestorové delenie materiálov s uvažovaním pružnosti
May 2019Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Jakub Vonkomer, PhD.
Samonastavujúci sa rýchlostný servopohon s asynchrónnym motorom
October 2012
Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jakub Vonkomer, PhD.
Sensorless rýchlostný servopohon s AM
May 2009
Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Robert Vrbjar
Návrh a realizácia riadenia pohybového systému „žongléra loptičiek“
May 2010
Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Robert Vrbjar
Regulácia ťahu navíjačky pomocou tanečníka
May 2007
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DTDiploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress