Nov 18, 2019   1:52 a.m. Eugen
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Milan Žalman, PhD.
Identification number: 4928
University e-mail: zalman [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Positioning system design of the radial magnetic bearing
Written by (author): Ing. Martin Jarčuška, PhD.
Department: Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Milan Žalman, PhD.
Opponent 1:prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Opponent 2:prof. Ing. Ján Vittek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh systému polohovania radiálneho magnetického ložiska
Summary:Cieľom práce je navrhnúť optimálnu štruktúru polohového riadenia pre radiálne magnetické ložisko, ktorá zabezpečí maximálnu dynamiku a presnosť. V práci je navrhnutý a realizovaný fyzikálny model systému pohonu s aktívnymi magnetickými ložiskami, na ktorom je testované navrhnuté polohové riadenie. V rámci návrhu fyzikálneho modelu sa bral ohľad na možné poruchové veličiny a fyzikálny model bol upravený tak aby ich eliminoval. V rámci práce je podrobnejšie riešená problematika snímania polohy a spracovania signálov. Ďalej sa práca zaoberá návrhom a realizáciou hysterézného PWM regulátora prúdu s preklápaným riadením v meničoch pre ložiská s dôrazom na dynamiku regulácie a spotrebovanú energiu. Pre polohové riadenie je navrhnutý a realizovaný adaptívny PID regulátor. Parametre PID regulátora sú navrhnuté metódou rozmiestňovania pólov. V závere práce sú zhodnotené dosiahnuté vlastnosti systému pohonu s aktívnymi magnetickými ložiskami.
Key words:Aktívne magnetické ložisko, PID regulátor, menič

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited