Dec 12, 2019   6:04 p.m. Otília
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Milan Žalman, PhD.
Identification number: 4928
University e-mail: milan.zalman [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design of adaptive servo system with position control
Written by (author): Ing. Lukáš Blažeňák
Department: Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Milan Žalman, PhD.
Opponent:Ing. Marián Tárník, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh adaptívneho polohového servosystému
Summary:Cieľom diplomovej práce je navrhnúť polohový servosystém vybranými analytickými metódami gradientovou metódou a metódou Ljapunovej teórie stability. Pri gradientnej metóde využívame syntézu IPD regulátora na riadenie polohového servosytému. Navrhnuté metódy sú modelované v grafickom prostredí Matlab -- Simulink. Metódy adaptácie sú porovnané na simulačnom modeli číslicového polohového servosytému s IRC snímačom. Podľa výsledkov dosiahnutých pri simuláciách, je vybraný systém ktorý je realizovateľný na fyzikálnom modeli synchrónneho motora s permanentnými magnetmi Motor Power Company T85.SR.2,2.E.L.15.003.A16. Komunikácia medzi užívateľom a motorom je zabezpečená pomocou dSpace programom s vlastným mikroprocesorom. V poslednom kroku overiť gradientovú metódu na fyzikálnom modeli najskôr pre riadenie rýchlosti a potom riadenie polohy.
Key words:PID regulátor, MRAC štruktúra, adaptívne riadenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited