15. 12. 2019  11:26 Ivica
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Milan Žalman, PhD.
Identifikačné číslo: 4928
Univerzitný e-mail: milan.zalman [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Externý spolupracovník - Fakulta elektrotechniky a informatiky (STU)

Kontakty     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce: Polohový servopohon s LM PM
Autor: Ing. Michal Sarňák
Pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedúci práce: prof. Ing. Milan Žalman, PhD.
Oponent:Ing. Miroslav Suchánek
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce: Polohový servopohon s LM PM
Abstrakt:V súčasnej dobe sa trh s lineárnymi motormi rozrastá a stávajú sa čoraz populárnejšie najmä pre svoju konštrukčnú jednoduchosť a bezúdržbovú prevádzku. Najviac sa využívajú v priemysle, ako súčasť rôznych obrábacích strojov, sústruhov alebo ako dopravníky. Ďalšia oblasť, v ktorej si lineárne motory nájdu svoje miesto, je doprava. Vďaka tomu, že sa sekundárny diel motora nedotýka primárneho dielu, nevzniká trenie, čo má priaznivý vplyv na životnosť motora a jeho dynamické vlastnosti.
Kľúčové slová:lineárny motor, PID, PIV, Master-Slave, predkorekcia

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene