Nov 12, 2019   9:37 p.m. Svätopluk
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Milan Žalman, PhD.
Identification number: 4928
University e-mail: zalman [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:The modern approaches of digital control positioning servodrives with LMPM
Written by (author): Ing. Tatiana Mudráková, PhD.
Department: Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Milan Žalman, PhD.
Opponent 1:prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc.
Opponent 2:prof. Ing. Daniela Perduková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Moderné prístupy číslicového riadenia polohových servopohonov s LMPM
Summary:Cieľom práce je navrhnúť optimálnu štruktúru riadenia polohového servopohonu s lineárnym motorom s permanentnými magnetmi, zabezpečujúcu maximálnu dynamiku a presnosť. V práci je navrhnutá štruktúra PID regulátora rozšírená o korekčný člen, ktorá pri programovom riadení Master-Slave zabezpečuje minimálnu dynamickú regulačnú odchýlku polohy. Štruktúra polohového servopohonu je rozšírená aj o Luenbergerov pozorovateľ polohy a poruchovej veličiny. Pri návrhu PID regulátora, korekčného člena a Luenbergerovho pozorovateľa je použitá analytická metóda rozmiestňovania pólov a metóda návrhu pomocou genetických algoritmov. Pomocou genetických algoritmov sú súčasne optimálne navrhnuté všetky voliteľné parametre riadenia (9 parametrov). Navrhnuté parametre PID regulátora, korekčného člena a Luenbergerovho pozorovateľa pomocou genetických algoritmov dosahujú vyššiu kvalitu riadenia ako pri aplikácii konvenčných metód návrhu.
Key words:polohový servomotor s LMPM, genetické algoritmy, lineárny motor

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited