14. 12. 2019  3:40 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Milan Žalman, PhD.
Identifikační číslo: 4928
Univerzitní e-mail: milan.zalman [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovník - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Externí spolupracovník - Fakulta elektrotechniky a informatiky (STU)

Kontakty     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Samonastavujúci sa rýchlostný servopohon s asynchrónnym motorom
Autor: Ing. Jakub Vonkomer, PhD.
Pracoviště: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedoucí práce: prof. Ing. Milan Žalman, PhD.
Oponent 1:prof. Ing. Ján Vittek, PhD.
Oponent 2:prof. Ing. Daniela Perduková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Samonastavujúci sa rýchlostný servopohon s asynchrónnym motorom
Abstrakt:Dizertačná práca je zameraná na návrh a overenie pokročilých metód riadenia asynchrónnych motorov, využívajúcich princípy adaptácie a samonastavovania na základe priebežnej identifikácie parametrov. Hlavný cieľ dizertačnej práce bol zameraný na návrh nových postupov pre samonastavenie parametrov meniča pre bezsnímačové vektorové riadenie. Uvedený cieľ pozostával zo spracovania teoretickej časti dizertačnej práce, ktorá tkvie tak v návrhu moderných metód identifikácie ako aj v návrhu samonastavujúceho sa riadenia využívajúceho výsledky priebežnej identifikácie. Teoretické poznatky návrhu algoritmov samonastavovateľných regulátorov boli efektívne pretransformované do praktických algoritmov v programovacom jazyku C a sú dnes praktický využiteľné v širokom regulačnom rozsahu rýchlosti a úspešne sa používajú v praxi vo frekvenčnom meniči VONSCH UNIFREM 400 ako súčasť základného firmvéru od verzie 2.020. Na základe navrhovaných metód vektorového riadenia, vykonanej analýzy a získaných experimentálnych výsledkov je možné konštatovať vysokú kvalitu a efektívnosť navrhovaných metód a algoritmov pre riadenie asynchrónnych motorov.
Klíčová slova:samonastavenie, vektorové riadenie, asynchrónny motor, luenbergerov pozorovateľ, stabilizácia, on-line identifikácia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně