15. 12. 2019  11:16 Ivica
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Milan Žalman, PhD.
Identifikačné číslo: 4928
Univerzitný e-mail: milan.zalman [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Externý spolupracovník - Fakulta elektrotechniky a informatiky (STU)

Kontakty     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Samonastavujúci sa rýchlostný servopohon s asynchrónnym motorom
Autor: Ing. Jakub Vonkomer, PhD.
Pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedúci práce: prof. Ing. Milan Žalman, PhD.
Oponent 1:prof. Ing. Ján Vittek, PhD.
Oponent 2:prof. Ing. Daniela Perduková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Samonastavujúci sa rýchlostný servopohon s asynchrónnym motorom
Abstrakt:Dizertačná práca je zameraná na návrh a overenie pokročilých metód riadenia asynchrónnych motorov, využívajúcich princípy adaptácie a samonastavovania na základe priebežnej identifikácie parametrov. Hlavný cieľ dizertačnej práce bol zameraný na návrh nových postupov pre samonastavenie parametrov meniča pre bezsnímačové vektorové riadenie. Uvedený cieľ pozostával zo spracovania teoretickej časti dizertačnej práce, ktorá tkvie tak v návrhu moderných metód identifikácie ako aj v návrhu samonastavujúceho sa riadenia využívajúceho výsledky priebežnej identifikácie. Teoretické poznatky návrhu algoritmov samonastavovateľných regulátorov boli efektívne pretransformované do praktických algoritmov v programovacom jazyku C a sú dnes praktický využiteľné v širokom regulačnom rozsahu rýchlosti a úspešne sa používajú v praxi vo frekvenčnom meniči VONSCH UNIFREM 400 ako súčasť základného firmvéru od verzie 2.020. Na základe navrhovaných metód vektorového riadenia, vykonanej analýzy a získaných experimentálnych výsledkov je možné konštatovať vysokú kvalitu a efektívnosť navrhovaných metód a algoritmov pre riadenie asynchrónnych motorov.
Kľúčové slová:samonastavenie, vektorové riadenie, asynchrónny motor, luenbergerov pozorovateľ, stabilizácia, on-line identifikácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene