Dec 14, 2019   9:30 p.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Milan Žalman, PhD.
Identification number: 4928
University e-mail: milan.zalman [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design and implementation of „ball juggler“ motion system control
Written by (author): Ing. Matúš Kolarovič
Department: Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Milan Žalman, PhD.
Opponent:Ing. Jakub Vonkomer, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh a realizácia riadenia pohybového systému "žonglér loptičiek"
Summary:Cieľom tejto práce je navrhnutie polohového riadenia synchrónneho motora, ktoré bude implementované simulačne aj na reálnom zariadení. Zaoberá sa matematickými podkladmi pre syntézu riadenia ako aj pre tvorbu žonglovacieho algoritmu s ohľadom na riadený pohyb lopty v 2D priestore. Podstatná časť práce je venovaná testovanie navrhnutých štruktúr a algoritmov. Simulačne získané výsledky sú tu porovnané so zmeranými údajmi z reálneho zariadenia. Závery z práce poukazujú na podobnosť výsledkov polohovania ramena žongléra (teoretických a praktických) a tým aj na dobrý návrh riadenia. Pri aplikovaní žonglovacích algoritmov boli zistené závažné rozdiely medzi simulačnými a skutočnými výsledkami. Po experimentálnom nastavení parametrov je pohybový mechanizmus schopný kontinuálne vrhať jednu loptu. Táto práca poskytuje podstatné informácie k riešenej problematike a môže byť použitá pri ďalšej práci na zariadeniach podobného typu. Je pritom ukážkou, že pre zaujímavý vizuálny efekt žonglovania sa dá dosiahnuť nie len pomocou virtuálnej reality.
Key words:riadenie, synchrónny motor, polohovanie, žonglér, simulácia

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited