Dec 16, 2019   8:31 a.m. Albína
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Milan Žalman, PhD.
Identification number: 4928
University e-mail: milan.zalman [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Control of the Juggling system with one degree of freedom
Written by (author): Ing. Matúš Božidar
Department: Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Milan Žalman, PhD.
Opponent:Ing. Igor Bélai, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Systém riadenia žonglovania loptičiek s jedným stupňom voľnosti
Summary:Diplomová práca sa zaoberá návrhom komplexného systému riadenia žonglovania loptičiek s jedným stupňom voľnosti. Našou úlohou je popísať vlastnosti reálneho systému a následne vytvoriť matematicko-fyzikálny model systému žongléra. Práca sa zaoberá návrhom riadiacich algoritmov pre systém simulačného modelu polohového riadenia a súčasne návrhom troch žonglovacích algoritmov prehadzovania loptičky. Navrhnuté algoritmy žonglovania sú aplikované na trojrozmerný virtuálny model "žongléra loptičiek" s programovo ovládateľným rozhraním. Funkčnosť simulačného modelu je overená na reálnom zariadení.
Key words:Riadenie polohy, Žonglér, Master Generátor

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited