12. 12. 2019  6:27 Otília
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Milan Žalman, PhD.
Identifikační číslo: 4928
Univerzitní e-mail: milan.zalman [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovník - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Externí spolupracovník - Fakulta elektrotechniky a informatiky (STU)

Kontakty     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Nelineárne riadenie striedavých pohonov v energolúčových rezacích CNC strojoch
Autor: Ing. Igor Škrlec, PhD.
Pracoviště: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedoucí práce: prof. Ing. Milan Žalman, PhD.
Oponent 1:prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Oponent 2:prof. Ing. Ján Vittek, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Nelineárne riadenie striedavých pohonov v energolúčových rezacích CNC strojoch
Abstrakt:Predložená práca obsahuje stručný prehľad súčasného stavu v oblasti nelineárneho riadenia servopohonov s asynchrónnymi motormi. Zaoberá sa analýzou a syntézou nelineárneho algoritmu riadenia rýchlosti a magnetického toku motora pre aplikácie v systémoch riadenia pohybu energolúčových rezacích CNC strojoch. Riadiaci algoritmus je navrhnutý metódou vstupno-výstupnej linearizácie. Informácia o stavovom vektore potrebná na realizáciu riadiaceho algoritmu je získaná prostredníctvom úplného nelineárneho Luenbergerovho pozorovateľa stavu. Vlastnosti systému sú overené sériou simulačných experimentov. Výsledky potvrdzujú, že navrhnutý prístup umožňuje rešpektovať požiadavky a obmedzenia vyplývajúce z technológie rezania.
Klíčová slova:asynchrónny motor, nelineárne riadenie, vstupno-výstupná linearizácia, Luenbergerov pozorovateľ stavu, rezací CNC stroj

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně