15. 12. 2019  13:26 Ivica
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Milan Žalman, PhD.
Identifikačné číslo: 4928
Univerzitný e-mail: milan.zalman [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Externý spolupracovník - Fakulta elektrotechniky a informatiky (STU)

Kontakty     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Nelineárne riadenie striedavých pohonov v energolúčových rezacích CNC strojoch
Autor: Ing. Igor Škrlec, PhD.
Pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedúci práce: prof. Ing. Milan Žalman, PhD.
Oponent 1:prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Oponent 2:prof. Ing. Ján Vittek, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Nelineárne riadenie striedavých pohonov v energolúčových rezacích CNC strojoch
Abstrakt:Predložená práca obsahuje stručný prehľad súčasného stavu v oblasti nelineárneho riadenia servopohonov s asynchrónnymi motormi. Zaoberá sa analýzou a syntézou nelineárneho algoritmu riadenia rýchlosti a magnetického toku motora pre aplikácie v systémoch riadenia pohybu energolúčových rezacích CNC strojoch. Riadiaci algoritmus je navrhnutý metódou vstupno-výstupnej linearizácie. Informácia o stavovom vektore potrebná na realizáciu riadiaceho algoritmu je získaná prostredníctvom úplného nelineárneho Luenbergerovho pozorovateľa stavu. Vlastnosti systému sú overené sériou simulačných experimentov. Výsledky potvrdzujú, že navrhnutý prístup umožňuje rešpektovať požiadavky a obmedzenia vyplývajúce z technológie rezania.
Kľúčové slová:asynchrónny motor, nelineárne riadenie, vstupno-výstupná linearizácia, Luenbergerov pozorovateľ stavu, rezací CNC stroj

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene