Nov 18, 2019   10:47 a.m. Eugen
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Milan Žalman, PhD.
Identification number: 4928
University e-mail: zalman [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Control system design of radial magnetic bearing
Written by (author): Ing. Martin Kanský
Department: Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Milan Žalman, PhD.
Opponent:Ing. Peter Kurčík
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh systému riadenia radiálneho magnetického ložiska
Summary:Práca je zameraná na štúdium aktuálnej problematiky aktívnych radiálnych magnetických ložísk (ďalej len RML), ich možných konštrukčných riešení a využitím v praxi. Za účasti CAD a MKP nástrojov bol navrhnutý magnetický obvod RML a návrh konštrukcie testovacieho zariadenia, ktoré boli zrealizované. Zo zistených, zmeraných a vypočítaných parametrov sa vytvoril matematický model RML schopný pracovať v rôznych pracovných režimoch. Navrhli sa regulačné obvody pre jednotlivé pracovné režimy. Správnosť návrhu regulačných obvodov a zvolených parametrov bolo overené simuláciami. Z rôznych zistení a pozorovaní sa upravovali a dopĺňali regulačné obvody zapojeniami, ktoré obmedzujú vonkajšie poruchové veličiny. Takto upravené regulačné obvody boli aplikované na reálny fyzikálny model RML v rôznych pracovných režimoch.
Key words:Elektromagnetický záves, Matematický model, Pole-placement, Aktívne radiálne magnetické ložisko

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited