Nov 16, 2019   1:10 a.m. Agnesa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Milan Žalman, PhD.
Identification number: 4928
University e-mail: zalman [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Virtual model of AC positional servodrive with Sinamics
Written by (author): Ing. Samuel Lukačovič
Department: Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Milan Žalman, PhD.
Opponent:Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Virtuálny model striedavého polohového servopohonu s meničom Sinamics
Summary:V modernom priemysle majú frekvenčné meniče široké využitie, resp. uplatnenie v rôznych aplikáciách. V práci budeme pracovať z meničom frekvencie Sinamics S120, ktorý patrí medzi moderné striedavé meniče frekvencie. Meniče takýchto typov nám umožňujú realizovať náročne projekty, ktoré sú náročné na dynamiku systému. Cieľom našej práce je oboznámiť sa, zistiť štruktúru S120 a urobiť analýzu systému a akú používa menič štruktúru riadenia. Na základe toho vytvoriť virtuálny model v prostredí Matlab. Na záver porovnať reálnu zostavu z virtuálnym modelom a zhodnotiť dosiahnuté výsledky.
Key words:AC frekvenčný menič, Sinamics S120, virtualny model, servopohon, Matlab

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited