Nov 14, 2019   5:38 p.m. Irma
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Milan Žalman, PhD.
Identification number: 4928
University e-mail: zalman [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Master Slave speed servodrive with AM
Written by (author): Ing. Juraj Páločný
Department: Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Milan Žalman, PhD.
Opponent:Ing. Martin Jarčuška, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis: Master slave rýchlostný servopohon s AM
Summary:Záverečná diplomová práca sa zaoberá návrhom biharmonického Master Slave generátora pre rýchlostný servopohon s AM. Pre návrh parametrov IP regulátora rýchlosti bola použitá moderná metóda návrhu regulátorov servopohonu "Metóda rozmiestnenia pólov -- pole placement", ktorá vychádza z požiadavky zabezpečiť požadovanú kvalitu riadenia nielen z hľadiska riadiacej veličiny, ale aj poruchy. Regulátory generátora momentu boli navrhnuté metódou inverznej dynamiky. Na základe navrhnutého rýchlostného servopohonu bola zostrojená simulačná schéma pre simulačné prostredie Matlab Simulik pomocou, ktorého bol návrh overený. Správnosť návrhu rýchlostného servopohonu bola overená aj na reálnom rýchlostnom servopohone pomocou prostredia dSPACE Control-Desk.
Key words:Vektorové riadenie asynchrónneho motora, metóda inverznej dynamiky, syntéza PID regulátora metódou rozmiestňovania , pólov, Master Slave riadenie, kombinované (dopredné) riadenie, dSPACE Control - Desk

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited