Nov 22, 2019   1:07 p.m. Cecília
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Milan Žalman, PhD.
Identification number: 4928
University e-mail: zalman [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design of control of active radial magnetic bearing
Written by (author): Ing. Michal Sarňák
Department: Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Milan Žalman, PhD.
Opponent:Ing. Martin Jarčuška, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh riadenia aktívneho radiálneho magnetického ložiska
Summary:V súčasnosti význam aktívnych radiálnych magnetických ložísk narastá. Hlavnou výhodou týchto zariadení nie je energetická úspornosť, keďže úspora energie je veľmi malá, ale bezúdržbovosť zariadenia. Táto výhoda umožňuje inštaláciu na ťažko dostupné miesta, kde je obmedzený prístup a možnosť údržby alebo servisného zásahu je značne obmedzená. V diplomovej práci sme sa venovali matematickému opisu ložiska, jednotlivým spôsobom zapojenia a návrhu regulátora, ktorý celé radiálne magnetické ložisko riadi. Jednotlivé spôsoby sme najprv overili na linearizovaných a nelineárnych modeloch a neskôr aj na reálnom zariadení. Kvôli zlepšeniu regulačných vlastností sme vyfiltrovali signál zo snímača polohy, ktorý bol znehodnocovaný šírkovo modulovaným signálom. Na reálnom zariadení sme otestovali ložisko pre diferenciálne zapojenie a pre zapojenie radiálneho magnetického ložiska. Namerané výsledky sme vyhodnotili.
Key words:PID, LPR, Diferenciálne zapojenie, Radíálne magnetické ložisko, Elektromagnetický záves

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited