Feb 19, 2020   2:27 a.m. Vlasta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Milan Žalman, PhD.
Identification number: 4928
University e-mail: milan.zalman [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The automotive integrated starter / generator with an asynchronous generator
Written by (author): Bc. Michal Samko
Department: Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Milan Žalman, PhD.
Opponent:Ing. Igor Bélai, PhD.
Final thesis progress:Final thesis is incomplete


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Automobilový Integrovaný štartér/generátor s asynchrónnym generátorom
Summary:Cieľom predloženej práce je priblíženie si funkcie automobilového integrovaného štartéra a jeho aktívneho využitia pre efektívnejšie využívanie pohonných hmôt so spojenými výhodami menšieho dopadu na životné prostredie. Rovnako zasiahneme aj do oblasti hybridných automobilov, ktoré s veľkou pravdepodobnosťou postupne nahradia klasické naftové a benzínové motory, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je práve opisovaný ISG. Záver práce sa hlbšie zaoberá konkrétnymi druhmi a využitím rôznych riadiacich štruktúr.
Key words:štartér, hybrid, ISG, DTC

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited