Nov 11, 2019   9:05 p.m. Martin
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
Identification number: 4933
University e-mail: jan.murgas [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Adam Balog
Regulátor napätia generátora
May 2015Displaying the final thesis
2.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Jozef Ban, PhD.
Rozpoznávanie tvárí metódami strojového učenia
August 2014Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matúš Bartko
Návrh zariadenia na meranie prietoku plynu.
May 2016Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladimír Bátora, PhD.
Adaptívne riadenie biologických systémov
May 2013Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Vladimír Bátora, PhD.
Bihormonálne riadenie glukózy v krvi
May 2016Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vladimír Bátora, PhD.
Riadenie systémov s dopravným oneskorením na výstupe systému
May 2011Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Michal Blaho, PhD.
Fuzzy systémy typu-2 v sieťových riadiacich systémoch
August 2012Displaying the final thesis
8.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Lukáš Blanár
Contro system of the pumpig hydro power plant
May 2019Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Roman Bujna
Smart Compensation Device
May 2018Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Dian
Sieťový riadiaci systém stroja na delenie materiálov
May 2011Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Martin Ernek, PhD.
Riadenie krízových stavov ES
September 2013Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Ľudovít Farkas, PhD.
Priame adaptívne riadenie systémov so vstupným dopravným oneskorením
February 2013Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Ferenc
Adaptívne riadenie budenia synchrónneho generátora
May 2011Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Fodrek
Riadenie technologického procesu s využitím real time operačného systému
May 2007Displaying the final thesis
15.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Jerguš Frajt
Skríning anomálií na obrazoch sietnice
May 2020Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ondrej Gabčo
Návrh sieťového riadenia laboratórneho stroja
May 2011Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ignác Havran
Analýza skupinovej regulácie turbín Malých vodných elektrární na Vodnom diele Žilina
May 2010Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ignác Havran
Návrh riadiaceho systému MVE - štúdia
May 2008Displaying the final thesis
19.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Juraj Hnát
Inteligentné havarijné riadenie elektrizačnej sústavy
August 2017Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Hnát
Vplyv systémových stabilizátorov na stabilitu a tlmenie oscilácií v elektrizačnej sústave
May 2008Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivan Ivančin
Systém pre meranie koncentrácie glukózy v krvi.
May 2015Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Jankovič
Riadenie čistenia a neutralizácie odpadových vôd
May 2010Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Ana Juhásová, PhD.
Detekcia uviaznutí v diskrétnych udalostných systémoch so zdieľanými zdrojmi
November 2016Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Aleksander-Saša Kopčok
Sieťové riadenie technologických procesov
May 2008Displaying the final thesis
25.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Mgr. Bc. Michaela Laktišová
Konsolidácia získavania medicínskych údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
May 2022Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Nam Le Huy
Návrh Lead-Lag korekčných členov
May 2007Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Nam Le Huy
Priame adaptívne riadenie
May 2009Displaying the final thesis
28.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Timotej Maták
Elektronizácia rozhodovacích procesov nad veľkým množstvom zdravotných údajov
May 2021Displaying the final thesis
29.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Milan Matušík
Identifikácia parametrov laboratórneho turbogenerátora
May 2015Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Marián Mrosko, PhD.
Prediktívne riadenie
May 2010Displaying the final thesis
31.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): MUDr. Marek Mydliar
Digitalizácia zdravotnej starostlivosti v kontexte Priemyslu 4.0
May 2022Displaying the final thesis
32.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): MUDr. Marek Mydliar
Modelovanie diabetes mellitus 2 a jeho využite
May 2020Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Olas
Diskrétne adaptívne riadenie s referenčným modelom
May 2010Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Olas
Rozvetvené riadiace obvody
May 2007Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Ivan Ottinger, PhD.
Adaptívne algoritmy pre umelý pankreas
August 2015Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vladimír Papaj
Riadenie systémov s dopravným oneskorením na vstupe
May 2011Displaying the final thesis
37.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): RNDr. Vladimír Patráš
Modelovanie a riadenie elektrizačných sústav
August 2012Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Paulovič
Adaptívne riadenie synchrónneho motora
December 2007Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Michal Poliačik, PhD.
Priame adaptívne riadenie systémov s neurčitosťami
January 2011Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Boris Pollák
Systém pre meranie koncentrácie glukózy v krvi.
May 2016Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Matúš Rebro, PhD.
Biocybernetes of second typ
October 2018Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vratko Rokyta
Adaptívne riadenie technologického procesu s využitím real-time operačného systému RTAI
December 2007Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Sojčák
Modelovanie a riadenie turbogenerátora
May 2008Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dávid Soós
Adaptívne riadenie sústavy s dopravným oneskorením
May 2012Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Surovčík
Návrh komunikačného podsystému na báze priemyselnej zbernice CAN
May 2014Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Ščasný
Adaptívny regulátor bilogického systému
May 2011Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Šimek
Riadiaci systém laboratórneho modelu elektrárne. Analýza vlastností.
May 2014Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marcel Škoda
Sieťové riadenie s využitím modelu procesu
May 2007Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marcel Škoda
Sieťový riadiaci systém stroja na delenie kovových materiálov
May 2009Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alexandra Šlezárová, PhD.
Heuristické adaptívne riadenie
December 2008Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Alexandra Šlezárová, PhD.
sieťové riadenie s využitím modelu procesu
May 2007Displaying the final thesis
52.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Silvia Štulrajterová
Modelovanie diabetes mellitus 2 a jeho využite
May 2020Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marián Tárník, PhD.
Adaptívne riadenie synchrónnych motorov
May 2010Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Marián Tárník, PhD.
Adaptívne riadenie systémov s dopravným oneskorením
August 2013Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marián Tárník, PhD.
Riadenie synchrónnych strojov
May 2008Displaying the final thesis
56.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Richard Tesár
Adaptívne riadenie synchrónneho motora
September 2012Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Turček
Riadiaci systém laboratórneho synchrónneho generátora
December 2007Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Milan Uhrík, PhD.
Algoritmy pre sieťové riadenia
May 2007Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Milan Uhrík, PhD.
Riadenie pohybu hlavice robota v priestore
May 2009Displaying the final thesis
60.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Martin Urban
Sieťové riadiace systémy
August 2012Displaying the final thesis
61.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Martin Urban
Sieťové riadiace systémy
August 2016Displaying the final thesis
62.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Peter Valent
Riadenie zložitých elektrizačných sústav
September 2013Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslav Vavra
Riadiaci systém malej vodnej elektrárne
May 2007Displaying the final thesis
64.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Eugen Viszus
Sieťový riadiaci systém
September 2014Displaying the final thesis
65.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Vladislav Vodička
Sieťový riadiaci systém
September 2014Displaying the final thesis
66.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Mgr. Martin Vrábel
Programové vybavenie operačných systémov reálneho času
August 2013Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress