12. 12. 2019  6:40 Otília
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identifikačné číslo: 4934
Univerzitný e-mail: jozef.dubravsky [at] stuba.sk
 
Pracovník BOZ a PO - Referát bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, PO a CO (EO Dek FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Systém pre meranie a riadenie uhlovej rýchlosti
Autor: Ing. Martin Landl
Pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Oponent:Ing. Martin Jarčuška, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Systém pre meranie a riadenie uhlovej rýchlosti
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je inovácia meracieho systému pozostávajúceho z hardvéru a softvéru za účelom využitia pri pedagogickom procese s jednosmernými motormi. Na základe analýzy jednotlivých spôsobov merania uhlovej rýchlosti a vlastností dostupných snímačov autor využil nepriame meranie založené na snímaní polohy pomocou inkrementálneho snímača. Pre spracovanie informácií zo snímača bolo vytvorené modelovacie, simulačné a testovacie pracovisko. Rýchlosť je snímaná a vyhodnocovaná v reálnom čase pomocou vstupno-výstupnej karty MF624 s využitím Real-Time Windows Target toolboxu. K meraciemu systému bolo navrhnuté a implementované programové vybavenie, ktoré slúži na konfiguráciu a grafické zobrazenie merania. Práca tak isto pojednáva o identifikácii parametrov motora. Na základe dosiahnutých grafických, numerických a simulačných výsledkov sa ukázalo, že navrhnutý systém zaručuje vysokú kvalitu a presnosť a je vhodný na použitie v edukačnom procese.
Kľúčové slová:Matlab, Real-Time Windows Target, uhlová rýchlosť, IRC snímač, Humusoft MF624

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene