25. 1. 2020  17:23 Gejza
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identifikační číslo: 4934
Univerzitní e-mail: jozef.dubravsky [at] stuba.sk
 
Pracovník BOZ a PO - Referát bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, PO a CO (EO Dek FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Inteligentný rýchlostný servopohon s AM
Autor: Ing. Martin Barienčík
Pracoviště: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedoucí práce: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Oponent:Ing. Martin Jarčuška, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Inteligentný rýchlostný servopohon s AM
Abstrakt:Diplomový projekt sa zaoberá návrhom a realizáciou inteligentného rýchlostného servopohonu pre striedavý asynchrónny motor. Riadiaci systém je schopný online a offline identifikovať vnútorné elektromagnetické parametre pre striedavý asynchrónny motor. Práca je členená na viacero častí. Prvá časť práce je venovaná teórii a spôsobom riadenia striedavých asynchrónnych motorov. Ďalšia časť práce je venovaná samotnému návrhu rýchlostného servopohonu, pre ktorý je následne na to navrhnutý a implementovaný adaptívny pozorovateľ elektromagnetických parametrov pre striedavý asynchrónny motor. Ďalej sa práca zaoberá samotnou realizáciou inteligentného rýchlostného servopohonu a simulačným experimentom pre matematický ako aj pre reálny model striedavého asynchrónneho motora, pričom jednotlivé modely sú navzájom porovnané a zhodnotené.
Klíčová slova:Striedavý asynchrónny motor, MRAS, Identifikácia, Riadenie, Servopohon

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně