10. 12. 2019  9:23 Radúz
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identifikačné číslo: 4934
Univerzitný e-mail: jozef.dubravsky [at] stuba.sk
 
Pracovník BOZ a PO - Referát bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, PO a CO (EO Dek FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Inteligentný rýchlostný servopohon s AM
Autor: Ing. Martin Barienčík
Pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Oponent:Ing. Martin Jarčuška, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Inteligentný rýchlostný servopohon s AM
Abstrakt:Diplomový projekt sa zaoberá návrhom a realizáciou inteligentného rýchlostného servopohonu pre striedavý asynchrónny motor. Riadiaci systém je schopný online a offline identifikovať vnútorné elektromagnetické parametre pre striedavý asynchrónny motor. Práca je členená na viacero častí. Prvá časť práce je venovaná teórii a spôsobom riadenia striedavých asynchrónnych motorov. Ďalšia časť práce je venovaná samotnému návrhu rýchlostného servopohonu, pre ktorý je následne na to navrhnutý a implementovaný adaptívny pozorovateľ elektromagnetických parametrov pre striedavý asynchrónny motor. Ďalej sa práca zaoberá samotnou realizáciou inteligentného rýchlostného servopohonu a simulačným experimentom pre matematický ako aj pre reálny model striedavého asynchrónneho motora, pričom jednotlivé modely sú navzájom porovnané a zhodnotené.
Kľúčové slová:Striedavý asynchrónny motor, MRAS, Identifikácia, Riadenie, Servopohon

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene