28. 1. 2020  23:14 Alfonz
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identifikační číslo: 4934
Univerzitní e-mail: jozef.dubravsky [at] stuba.sk
 
Pracovník BOZ a PO - Referát bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, PO a CO (EO Dek FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Rýchlostný servosystém s jednosmerným motorom
Autor: Ing. Matúš Löw
Pracoviště: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedoucí práce: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Oponent:Ing. Martin Jarčuška, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Rýchlostný servosystém s jednosmerným motorom
Abstrakt:Cieľom práce bolo navrhnúť, zostrojiť simulačný model a odsimulovať servopohon s jednosmerným motorom. Práca je zameraná predovšetkým na štruktrúry regulátorov a návrh ich koeficientov. Servopohon je systém - motor, regulátor, snímač - do ktorého vstupuje informácia o žiadaných otáčkach a vystupujú reálne otáčky. V práci bolo použitých päť regulačných štruktúr: PI, IP, PID, IP_D a I_PD. Na návrhy koeficientov jednotlivých štruktúr regulátorov bolo použitých päť metód: Metóda optimálneho modulu, metóda inverznej dynamiky, Naslinova metóda, metóda rozmiestňovania pólov, metóda Neldera a Meada (metóda pružného simplexu). Znázornil som voľbu rozmiestňovania pólov a našiel som vhodnú kombináciu pre dobré výsledky. Pre zanedbané veličiny v praxi tieto výsledky nemusia byť dobré. Simulácie ukázali vhodnosť použitia metód návrhu parametrov na regulátory. Ak chceme znížiť preregulovanie použijeme IP, alebo I_PD regulátor, ak nám preregulovanie nevadí, použijeme PI regulátor. PID regulátor mal nižšie preregulovanie pri vplyve poruchy. Ako najlepšie metódy návrhu parametrov regulátorov sa javia metóda rozmiestňovania pólov a metóda Neldera a Meada. Výsledky práce sa dajú aplikovať v pedagogickom procese pre výber vhodných koeficientov regulátora.
Klíčová slova:jednosmerný motor, regulátor, servopohon

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně