14. 12. 2019  1:45 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identifikačné číslo: 4934
Univerzitný e-mail: jozef.dubravsky [at] stuba.sk
 
Pracovník BOZ a PO - Referát bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, PO a CO (EO Dek FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Rýchlostný servosystém s jednosmerným motorom
Autor: Ing. Matúš Löw
Pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Oponent:Ing. Martin Jarčuška, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Rýchlostný servosystém s jednosmerným motorom
Abstrakt:Cieľom práce bolo navrhnúť, zostrojiť simulačný model a odsimulovať servopohon s jednosmerným motorom. Práca je zameraná predovšetkým na štruktrúry regulátorov a návrh ich koeficientov. Servopohon je systém - motor, regulátor, snímač - do ktorého vstupuje informácia o žiadaných otáčkach a vystupujú reálne otáčky. V práci bolo použitých päť regulačných štruktúr: PI, IP, PID, IP_D a I_PD. Na návrhy koeficientov jednotlivých štruktúr regulátorov bolo použitých päť metód: Metóda optimálneho modulu, metóda inverznej dynamiky, Naslinova metóda, metóda rozmiestňovania pólov, metóda Neldera a Meada (metóda pružného simplexu). Znázornil som voľbu rozmiestňovania pólov a našiel som vhodnú kombináciu pre dobré výsledky. Pre zanedbané veličiny v praxi tieto výsledky nemusia byť dobré. Simulácie ukázali vhodnosť použitia metód návrhu parametrov na regulátory. Ak chceme znížiť preregulovanie použijeme IP, alebo I_PD regulátor, ak nám preregulovanie nevadí, použijeme PI regulátor. PID regulátor mal nižšie preregulovanie pri vplyve poruchy. Ako najlepšie metódy návrhu parametrov regulátorov sa javia metóda rozmiestňovania pólov a metóda Neldera a Meada. Výsledky práce sa dajú aplikovať v pedagogickom procese pre výber vhodných koeficientov regulátora.
Kľúčové slová:jednosmerný motor, regulátor, servopohon

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene