Jan 19, 2020   5:01 a.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identification number: 4934
University e-mail: jozef.dubravsky [at] stuba.sk
 
Pracovník BOZ a PO - Department of Work Safety, Fire Protection and Civil Defence (D-E DO FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Rotation speed measuring device
Written by (author): Ing. Andrej Gubán
Department: Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Opponent:prof. Ing. Milan Žalman, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Merací systém rýchlosti otáčania
Summary:Diplomová práca sa zaoberá meraním uhlovej rýchlosti servopohonov na základe signálu z inkrementálneho snímača. Cieľom práce je navrhnúť a realizovať merací systém pre meranie uhlovej rýchlosti. Ten by mal byť schopný umožniť meranie a záznam nameraných údajov. Overil som viacero spôsobov dekódovania signálov z IRC snímača, výsledkom čoho bolo použitie hardvérového spôsobu dekódovania signálu vo výsledkom zariadení. Merací systém využíva na meranie uhlovej rýchlosti M metódu. Dekódovanie signálu z IRC snímača zabezpečuje mikrokontrolér pomocou špeciálneho režimu periférii čítača. Celé zariadenie je realizované na polouniverzálnej DPS. Takáto realizácia bola zvolená vzhľadom na jednoduchosť a údržbu meracieho systému. Výsledkom tejto práce je funkčný merací systém umožňujúci meranie a záznam uhlovej rýchlosti servopohonov. Pre záznam uhlovej rýchlosti slúži vytvorená aplikácia (JAVA). Výsledkom tejto práce je nízko-rozpočtový merací systém použiteľný na pedagogické účely pri výučbe.
Key words:32- bitový mikrokontrolér, RS232, inkrementálny rotačný snímač, java aplikácia, GUI, meranie uhlovej rýchlosti, meranie otáčok, Discovery kit, STM32L15RB

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited