26. 1. 2020  16:45 Tamara
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identifikační číslo: 4934
Univerzitní e-mail: jozef.dubravsky [at] stuba.sk
 
Pracovník BOZ a PO - Referát bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, PO a CO (EO Dek FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Merací systém rýchlosti otáčania
Autor: Ing. Andrej Gubán
Pracoviště: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedoucí práce: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Oponent:prof. Ing. Milan Žalman, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Merací systém rýchlosti otáčania
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá meraním uhlovej rýchlosti servopohonov na základe signálu z inkrementálneho snímača. Cieľom práce je navrhnúť a realizovať merací systém pre meranie uhlovej rýchlosti. Ten by mal byť schopný umožniť meranie a záznam nameraných údajov. Overil som viacero spôsobov dekódovania signálov z IRC snímača, výsledkom čoho bolo použitie hardvérového spôsobu dekódovania signálu vo výsledkom zariadení. Merací systém využíva na meranie uhlovej rýchlosti M metódu. Dekódovanie signálu z IRC snímača zabezpečuje mikrokontrolér pomocou špeciálneho režimu periférii čítača. Celé zariadenie je realizované na polouniverzálnej DPS. Takáto realizácia bola zvolená vzhľadom na jednoduchosť a údržbu meracieho systému. Výsledkom tejto práce je funkčný merací systém umožňujúci meranie a záznam uhlovej rýchlosti servopohonov. Pre záznam uhlovej rýchlosti slúži vytvorená aplikácia (JAVA). Výsledkom tejto práce je nízko-rozpočtový merací systém použiteľný na pedagogické účely pri výučbe.
Klíčová slova:32- bitový mikrokontrolér, RS232, inkrementálny rotačný snímač, java aplikácia, GUI, meranie uhlovej rýchlosti, meranie otáčok, Discovery kit, STM32L15RB

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně