Feb 28, 2020   1:40 a.m. Zlatica
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identification number: 4934
University e-mail: jozef.dubravsky [at] stuba.sk
 
Pracovník BOZ a PO - Department of Work Safety, Fire Protection and Civil Defence (D-E DO FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Controlling stepper motor
Written by (author): Bc. Adam Bandžura
Department: Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Opponent:Ing. Ľuboš Chovanec, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Riadenie krokového motora
Summary:Bakalárska práca sa venuje základnej problematike krokových motorov. V práci analyzujeme základné princípy činnosti jednotlivých typov riadení a ich možnosti praktického využitia. Práca je rozdelená do 4 kapitol. V prvej kapitole je pozornosť sústredená na problematiku krokových motorov, ich delenie, výhody a nevýhody použitia v praxi. Druhá kapitola pojednáva o problematike riadenia motorov. Zároveň je navrhnuté a spracované riadenie konkrétneho motora s priloženým zdrojovým kódom a fotodokumentáciou. Takisto sa tu spomína vhodnosť použitia daných riadení. V nasledujúcej kapitole je prebratá verifikácia údajov, kde je nasimulovaný náš konkrétny krokový motor. Záverečná kapitola sa sústreďuje na technickú dokumentáciu, kde sú uverejnené schémy zapojenia aj s popisom.
Key words:krokový motor, riadenie, arduino

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited