6. 4. 2020  15:17 Irena
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identifikačné číslo: 4934
Univerzitný e-mail: jozef.dubravsky [at] stuba.sk
 
Pracovník BOZ a PO - Referát bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, PO a CO (EO Dek FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Riadenie krokového motora
Autor: Bc. Adam Bandžura
Pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Oponent:Ing. Ľuboš Chovanec, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Riadenie krokového motora
Abstrakt:Bakalárska práca sa venuje základnej problematike krokových motorov. V práci analyzujeme základné princípy činnosti jednotlivých typov riadení a ich možnosti praktického využitia. Práca je rozdelená do 4 kapitol. V prvej kapitole je pozornosť sústredená na problematiku krokových motorov, ich delenie, výhody a nevýhody použitia v praxi. Druhá kapitola pojednáva o problematike riadenia motorov. Zároveň je navrhnuté a spracované riadenie konkrétneho motora s priloženým zdrojovým kódom a fotodokumentáciou. Takisto sa tu spomína vhodnosť použitia daných riadení. V nasledujúcej kapitole je prebratá verifikácia údajov, kde je nasimulovaný náš konkrétny krokový motor. Záverečná kapitola sa sústreďuje na technickú dokumentáciu, kde sú uverejnené schémy zapojenia aj s popisom.
Kľúčové slová:krokový motor, riadenie, arduino

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene