26. 1. 2020  15:33 Tamara
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identifikační číslo: 4934
Univerzitní e-mail: jozef.dubravsky [at] stuba.sk
 
Pracovník BOZ a PO - Referát bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, PO a CO (EO Dek FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Servosystém s jednosmerným motorom
Autor: Bc. Miroslav Kováč
Pracoviště: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedoucí práce: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Oponent:Ing. Ľuboš Chovanec, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Servosystém s jednosmerným motorom
Abstrakt:Cieľom našej práce bolo opísať koncepciu jednosmerných motorov porozumieť ich fyzikálnemu princípu a následne navrhnúť rýchlostný servosystém pre jednosmerný motor HSM 150. Odvodilisme si simulačnú schému motora HSM 150 a previedli simulácie v programe Matlab simulink.Popísali sme rôzne štruktúry servosystémov a priblížili si návrhy regulátorov pomocou metód MPP MID a MOM. Konkrétne sme aj pomocou metódy MPP a MID navrhli regulátory prúdu (PI) a regulátory rýchlosti (PI IP PID) s generátorom elektromagnetického momentu. Všetky návrhy sme odsimulovali a najvhodnejší sme použili pre finálny servosystém. Najvhodnejší bol IP regulátor navrhnutý pomocou MPP ktorý po zavedení do kompletnej blokovej schémy servosystému s regulátorom prúdu regulátorom rýchlosti s anti windup štruktúrov IRC snímačom a kompletnou schémou motora HSM 150 nemal želané výsledky. Začali sme preto experimentovať s parametrami regulátora až sme dosiahli najlepšie možné výsledky.
Klíčová slova:regulátor rýchlosti, jednosmerný motor HSM 150, servosystém

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně