11. 12. 2019  22:32 Hilda
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identifikačné číslo: 4934
Univerzitný e-mail: jozef.dubravsky [at] stuba.sk
 
Pracovník BOZ a PO - Referát bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, PO a CO (EO Dek FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Servosystém s jednosmerným motorom
Autor: Bc. Miroslav Kováč
Pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Oponent:Ing. Ľuboš Chovanec, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Servosystém s jednosmerným motorom
Abstrakt:Cieľom našej práce bolo opísať koncepciu jednosmerných motorov porozumieť ich fyzikálnemu princípu a následne navrhnúť rýchlostný servosystém pre jednosmerný motor HSM 150. Odvodilisme si simulačnú schému motora HSM 150 a previedli simulácie v programe Matlab simulink.Popísali sme rôzne štruktúry servosystémov a priblížili si návrhy regulátorov pomocou metód MPP MID a MOM. Konkrétne sme aj pomocou metódy MPP a MID navrhli regulátory prúdu (PI) a regulátory rýchlosti (PI IP PID) s generátorom elektromagnetického momentu. Všetky návrhy sme odsimulovali a najvhodnejší sme použili pre finálny servosystém. Najvhodnejší bol IP regulátor navrhnutý pomocou MPP ktorý po zavedení do kompletnej blokovej schémy servosystému s regulátorom prúdu regulátorom rýchlosti s anti windup štruktúrov IRC snímačom a kompletnou schémou motora HSM 150 nemal želané výsledky. Začali sme preto experimentovať s parametrami regulátora až sme dosiahli najlepšie možné výsledky.
Kľúčové slová:regulátor rýchlosti, jednosmerný motor HSM 150, servosystém

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene