Jan 19, 2020   7:37 p.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identification number: 4934
University e-mail: jozef.dubravsky [at] stuba.sk
 
Pracovník BOZ a PO - Department of Work Safety, Fire Protection and Civil Defence (D-E DO FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Measurement of motor rotating velocity
Written by (author): Ing. Michal Pavlac
Department: Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Opponent:Ing. Ľuboš Chovanec, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Meranie rýchlosti otáčania motorov
Summary:Cieľom tejto bakalárskej práce bolo navrhnúť a verifikovať systém na meranie rýchlosti otáčania motorov. Najskôr bolo potrebné naštudovať možnosti a technické prostriedky pre meranie uhlovej rýchlosti a spracovať získané informácie. Ďalším krokom bola analýza vlastností snímačov pre meranie rýchlosti motorov. Z analyzovaných snímačov bolo potrebné vybrať najvhodnejší. Pri samotnom návrhu sme potrebovali zostaviť vhodný merací systém, čo sa nám podarilo s použitím meniča, dvoch jednosmerných motorov, inkrementálneho snímača a meracej karty zapojenej v počítači. Systém bol riadený pomocou programu Matlab a Simulink. Verifikáciu systému sme vykonávali pre dva druhy vstupov, najprv pre skokový a potom pre definovaný signál, ktorého súčasťou bola aj reverzácia a tiež pre dva druhy regulátorov rýchlosti, IP a PI. Pri vhodne zvolených hodnotách pre pásmo priepustnosti a koeficient tlmenia sme dosiahli dostatočnú rýchlosť, dynamiku a presnosť systému. Pomocou Matlabu sme vykreslili grafy pre nameranú rýchlosť v porovnaní so žiadanou rýchlosťou a tiež pre nameraný prúd. Podarilo sa nám navrhnúť funkčný systém pre meranie a záznam rýchlosti otáčania motorov.
Key words:tachodynamo, jednosmerný motor, inkrementálny snímač, meracia karta

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited