11. 12. 2019  3:42 Hilda
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identifikačné číslo: 4934
Univerzitný e-mail: jozef.dubravsky [at] stuba.sk
 
Pracovník BOZ a PO - Referát bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, PO a CO (EO Dek FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Inteligentný riadiaci systém
Autor: Ing. Martin Minár
Pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Oponent:Ing. Ľuboš Chovanec, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Inteligentný riadiaci systém
Abstrakt:V tejto práci sa zameriame na možnosť riadenia teploty v bežnom obytnom priestore za pomoci inteligentného riadenia. Takéto riadenie si otestujeme na reálnom zmenšenom modeli. Keďže je požadovaná od takéhoto systému určitá kvalita regulácie, bude za potreby identifikovať systém a následne navrhnúť regulátor pre tento systém. Identifikácia bude prebiehať na reálnom modeli, následne s reálnym použitím navrhnutého regulátora. Systém budeme identifikovať vo viacerých pracovných bodoch, pre ktoré si navrhneme príslušné regulátory. Tieto regulátory budú pracovať na základe prepínacej krivky, ktorú bude ovplyvňovať viacero faktorov, ako teplota v obytnom priestore, atmosférická teplota a nakoniec teplotný rozdiel atmosférickej teploty v určitom časovom intervale. V práci sme uviedli všetky získané informácie ako riadenie, či identifikácia. Taktiež je v práci popísaný vytvorený praktický model, aj s užívateľskou príručkou.
Kľúčové slová:riadenie, regulácia, identifikácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene