11. 12. 2019  10:01 Hilda
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identifikačné číslo: 4934
Univerzitný e-mail: jozef.dubravsky [at] stuba.sk
 
Pracovník BOZ a PO - Referát bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, PO a CO (EO Dek FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Diaľkový odpočet spotreby elektrickej energie
Autor: Ing. Róbert Titka
Pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Oponent:Ing. Ľuboš Chovanec, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Diaľkový odpočet spotreby elektrickej energie
Abstrakt:V dnešnej dobe, kedy sa kontrola spotreby energie stáva čoraz skloňovanejším pojmom, je dôležité aby sme k dátam o spotrebovanej energii vedeli pristupovať rýchlo a jednoducho. Preto vznikla myšlienka vytvoriť zariadenie, ktoré bude schopné merať spotrebu elektrickej energie, namerané dáta bude archivovať a bude disponovať možnosťou diaľkového odpočtu spotrebovanej energie. Cieľom práce bolo vytvorenie zariadenia na meranie spotreby elektrickej energie s možnosťou diaľkového odpočtu a vizualizácie nameraných dát. Vytvorené zariadenie meria spotrebu elektrickej energie, cyklicky ukladá a bezdrôtovo odosiela dáta, ktoré sa následne zobrazujú v užívateľskom rozhraní vytvorenej aplikácie v PC. Zariadenie má taktiež funkciu grafického zobrazenia histórie spotrebovanej energie za posledných 72 hodín.
Kľúčové slová:STPM33, IQRF, spotreba elektrickej energie, bezdrôtový prenos

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene